Naruto Shippuden - Kakashi's Resolve

Rating
Naruto Shippuden
17x01 Kakashi's Resolve
Kakashi desperately tries to reach out to Obito, but his words fall on deaf ears. Obito instead accuses Kakashi of being trash, which angers Naruto, forcing him to step in and defend his Sensei.
Stars: Junko Takeuchi, Chie Nakamura, Kazuhiko Inoue, Akira Ishida, Hideo Ishikawa, Jouji Nakata, Kōichi Tōchika, Keiko Nemoto, Kujira, Masako Katsuki, Masashi Ebara, Nobuo Tobita, Nobutoshi Canna, Romi Park, Shinji Kawada, Tomoyuki Dan, Noriaki Sugiyama, Rikiya Koyama, Satoshi Hino, Nana Mizuki.

If you like Naruto Shippuden, check these shows...

Related search

Watch Naruto Shippuden 17x01 online Spanish subtitle, Naruto Shippuden Season 17 Episode 1 Spanish online free, download Naruto Shippuden 17x01 HD free, Naruto Shippuden 17x01 without limits, Naruto Shippuden Season 17 Episode 1 download free, Naruto Shippuden 17x01 online free, Naruto Shippuden Season 17 Episode 1 without limits

Sitemap